0

Omistajat, hallitus ja johto muodostavat päätöksentekoketjun, jonka  onnistumisesta yrityksen menestys tärkeältä osin riippuu. Asiakkaidemme mielestä, yrityksen hyvä hallinta -Corporate Governance-  on kriittinen menestystekijä yritysstrategian luomisessa ja sen menestyksellisessä toteutuksessa.

Kansainvälisten vaatimusten lisäksi suomalaisissa yrityksissä Corporate Governancen sisältöä ja painotuksia muuttaa Eduskunnan käsiteltävänä oleva, syksyllä 2006 voimaan tulevaksi suunniteltu uusi osakeyhtiölaki,  joka samalla on  Euroopan uudenaikaisin .

Hyvin järjestetty Corporate Governance on entistä useammin osa vertailua, jonka perusteella yhtä hyvin omistajat, sijoittajat kuin yrityksen tulevaisuuden vaatima ja siihen panostava henkilöstö tekevät omat valintansa.

Julkiset organisaatiot kuten valtio, kunnat ja niiden yhteistyöorganisaatiot kehittävät ohjaustaan ja johtamistaan samaan suuntaan. Taustalla ovat myös taloudelliset realiteetit, jotka vaativat etsimään uudenlaisia konserni- ja yhteistyörakenteita.

Hyvään hallintaan kuuluu poliittisen ja toisaalla luonteeltaan operatiivisen tai liikkeenjohdollisen päätöksenteon suuntaaminen oikeisiin asioihin. Entistä useammin tämä toteutetaan uusilla hallinnan rakenteilla. Onnistumista arvioidaan vähintäänkin sillä, kuinka veronmaksajille suunnattua palvelua ja sitä tukevaa strategiaa onnistutaan toteuttamaan.